بالا برنامه ورزش صبحگاهی از یک تلوزیون خارجی.
پایین برنامه ورزش و سلامتی شبکه سه ایران.
خدایا خسته ام ازین زندگی

image
Please log in to like,wonder,share and comment !