دل چو رفت از دست
غیر از جان سپردن ، چاره ای نیست...

image
Please log in to like,wonder,share and comment !